Skip to content

Εξόφληση Δαπανών & Υπηρεσιών Παροχής Νομικής Βοήθειας

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  • Για εντάλματα πληρωμής δαπανών και παροχής νομικής βοήθειας, αξίας άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας γίνεται μετά από σχετική ειδοποίηση από τον αρμόδιο υπάλληλο κατά το στάδιο της εξόφλησης. Οι δικαιούχοι είσπραξης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που τους ζητείται προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, έχουν τις παρακάτω δυνατότητες για την έκδοση και την αποστολή αυτού στην υπηρεσία μας:
  1. Έκδοση μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών (gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας -> Αίτηση). Στην αίτηση αποδεικτικού ενημερότητας στο πεδίο ΑΙΤΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ πρέπει να επιλεγεί η «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». Στο πεδίο «Φορέας που θα κατατεθεί» πρέπει να αναφέρεται το ΤΑΧΔΙΚ και στο πεδίο «στοιχεία τίτλου πληρωμής» πρέπει να εισαχθεί ο αριθμός του χρηματικού εντάλματος που έχει εκδοθεί, ο οποίος δίνεται από τον υπάλληλο του ΤΑΧΔΙΚ που κάνει την εξόφληση. Η αποστολή στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μπορεί να γίνει : α) μέσω fax στον αριθμό 213-1307298 β)  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου. Στην αίτηση αναφέρεται ως αιτία έκδοσης «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ως φορέας είσπραξης αναγράφεται το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. – Ν.Π.Δ.Δ και ως τίτλος πληρωμής το χρηματικό ένταλμα για την είσπραξη του οποίου εκδίδεται η ενημερότητα. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (με σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ , ένδειξη σελίδας 1/2, με κάθετη κίτρινη σήμανση) στη διεύθυνση: ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. – Μεσογείων 96 – 115 27 – ΑΘΗΝΑ – 1ος όροφος – Γραφείο 119
  • Στα πλαίσια της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ.85/τ.Α) για την ενίσχυση των εισπρακτικών μηχανισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η Υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει καταστάσεις των δικαιούχων προς πληρωμή για έλεγχο ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και αν υπάρχουν οφειλές, συμψηφίζονται αυτές και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιούνται στους δικαιούχους τα στοιχεία των σχετικών συμψηφισμών.
  • Σε περίπτωση που δεν έχει γνωστοποιηθεί στο Ταμείο Τραπεζικός Λογαριασμός του δικαιούχου, ζητείται υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία της Τράπεζας και το σχετικό ΙΒΑΝ λογαριασμού (25 ψηφία). Επιπλέον απαιτείται και αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, ή βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ζητούνται επιπλέον των όσων αναφέρονται στο εδάφιο α. τα εξής:

  • Ασφαλιστική ενημερότητα του ΕΦΚΑ από Τμήμα Εσόδων Οικοδομικών Έργων, όπου αναφέρεται η επωνυμία του έργου και ο λογαριασμός που εξοφλείται.
  • Από την πληρωμή του 2ου λογαριασμού και μετά, ζητείται πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου που αναφέρει ότι το ΦΠΑ των τιμολογίων των προηγούμενων λογαριασμών έχουν αποδοθεί στις περιοδικές και το τρέχον τιμολόγιο θα συμπεριληφθεί στην επόμενη περιοδική ΦΠΑ, υπογεγραμμένη από τον εργολάβο και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Back To Top