Ανακοίνωση για την κατανομή των ευρισκόμενων εντός των Δικαστικών Μεγάρων, κυλικείων ιδιοκτησίας ΤΑΧΔΙΚ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   Αθήνα, 20-06-2019 Αρ. Πρωτ. 14140   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το ΤΑΧΔΙΚ  ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 25-06-2019 και…

Περισσότερα

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ 1/2019

Αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως     Δικαστικών Κτιρίων για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στην υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη,       συνολικά έντεκα ατόμων (11) ατόμων…

Περισσότερα

Αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στην υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά έντεκα ατόμων (11) ατόμων στην Υπηρεσία του Ταμείου χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μήνων  (Α.Δ.Α.:  ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ). Η προθεσμία…

Περισσότερα