Skip to content

Δικαιολογητικά εκκαθάρισης δαπανών

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες και εργασίες που απαιτούνται για την έκδοση ενταλμάτων από το ΤΑΧΔΙΚ κατά περίπτωση :

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Ν.4412/2016 (ΦΕΚ ’Α 147)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το νόμο υπ’αριθμ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) σε μορφή .pdf

Α) Για ποσά έως 1.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) με ή χωρίς συμφωνητικό.

 1. Φωτοτυπία της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑΧΔΙΚ.
 2. Απόφαση ανάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου, αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ). Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθρ. 328 του ν. 4412/2016.
 3. Συμφωνητικό αν απαιτείται
 4. Τιμολόγιο με τα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ:090016762, ΔΟΥ: IB AΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ).
 5. Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής με Διαύγεια (ΑΔΑ).
 6. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπο).
 7. Κατάσταση δαπάνης (εις διπλούν).
 8. Βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού με α/α ή δελτίο παραλαβής υλικού για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Β) Για ποσά από 1.000,01€ έως 2.500,00€ (άνευ ΦΠΑ) χωρίς συμφωνητικό.

 1. Φωτοτυπία της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑΧΔΙΚ.
 2. Απόφαση ανάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου, αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ) και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ). Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθρ. 328 του ν. 4412/2016.
 3.  Τιμολόγιο με τα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ:090016762, ΔΟΥ: IB AΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ).
 4. Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής με Διαύγεια (ΑΔΑ) .
 5. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπο).
 6. Κατάσταση δαπάνης (εις διπλούν).
 7. Βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού με α/α ή δελτίο παραλαβής υλικού για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.
 8. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμής (εντολή πληρωμής) με ΑΔΑΜ και ένδειξη “PAY“, για ποσά άνω των 1.000,00€ χωρίς ΦΠΑ από 8/8/2015 και μετά.

Γ) Όταν απαιτείται συμφωνητικό: α) για ποσά από 1.000,01€ έως 2.500,00€ (άνευ ΦΠΑ) με συμφωνητικό ετήσιας βάσης β) για ποσά από 2.500,01€ έως 20.000,00€ (άνευ ΦΠΑ).

 1. Φωτοτυπία της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑΧΔΙΚ.
 2. Απόφαση ανάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου, αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ),και στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ). Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθρ. 328 του ν. 4412/2016.
 3. Πρωτότυπο συμφωνητικό με αναφορά στα είδη και τις ποσότητες αυτών και ΑΔΑΜ (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ – με ένδειξη “SYMV”). Η υπογραφή του συμφωνητικού πραγματοποιείται σε χρόνο μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης.
 4. Τιμολόγιο με τα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ:090016762, ΔΟΥ: IB AΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ).
 5. Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής με Διαύγεια (ΑΔΑ).
 6. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπο).
 7. Κατάσταση δαπάνης (εις διπλούν).
 8. Βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού με α/α ή δελτίο παραλαβής υλικού για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.
 9. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμής (εντολή πληρωμής) με ΑΔΑΜ και ένδειξη “PAY“, για ποσά άνω των 1.000,00€ χωρίς ΦΠΑ από 8/8/2015 και μετά.

Δ) Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός για ποσά από 20.000,01€ έως 60.000,00€ (άνευ ΦΠΑ).

 1. Φωτοτυπία της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑΧΔΙΚ.
 2. Πρωτότυπη Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ με (ΑΔΑΜ). Αναλυτική αναφορά στα είδη και στις ποσότητες αυτών.
 3. Αποδεικτικό παραλαβής προσφορών. Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (περ. γ της παρ. 1 του αρθρ. 121 του ν. 4412/2016).
 4. Απόφαση ορισμού επιτροπής για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού με Διαύγεια (ΑΔΑ), σε περίπτωση αντικατάστασης τακτικού μέλους από αναπληρωματικό, να αιτιολογείται εγγράφως.
 5. Πρωτότυπες προσφορές με ημερομηνία παραλαβής και υπογεγραμμένες από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 6. Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπου απαιτούνται και σύμφωνα με την διακήρυξη.
 7. Πρωτότυπο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
 8. Απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης με αριθμό πρωτοκόλλου,αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ) και στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ). Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του αρθρ. 328 του ν. 4412/2016, θα συνοδεύεται δε από φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου αρθρ.73 του ν. 4412/2016.
 9. Πρωτότυπο συμφωνητικό με ΑΔΑΜ (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ – με ένδειξη “SYMV”). Η υπογραφή του συμφωνητικού πραγματοποιείται σε χρόνο μετά την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης και κατακύρωσης.
 10. Τιμολόγιο με τα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ:090016762, ΔΟΥ: IB AΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ).
 11. Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής με Διαύγεια (ΑΔΑ).
 12. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
 13. Κατάσταση δαπάνης (εις διπλούν).
 14. Βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού με α/α ή δελτίο παραλαβής υλικού για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.
 15. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών (εντολή πληρωμής) με ΑΔΑΜ και ένδειξη “PAY“.
 16. Για συμβάσεις αξίας συνολικού ποσού άνω των 20.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% (περ. 1 παρ. β αρθρ. 72 του ν. 4412/2016).

Ε) Ανοικτός Διαγωνισμός για ποσά από 60.000,01€ έως 134.000,00€ (άνευ ΦΠΑ).

 1. Φωτοτυπία της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ΤΑΧΔΙΚ.
 2. Πρωτότυπη Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ με (ΑΔΑΜ). Αναλυτική αναφορά στα είδη και στις ποσότητες αυτών.
 3. Πρωτότυπη ή αντίγραφο Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με (ΑΔΑΜ).που να αναφέρει σε ποιες εφημερίδες πήγε για δημοσίευση.
 4. φύλλα εφημερίδων με τιμολόγια (πρωτότυπα) και τις εξοφλητικές αποδείξεις ή σφραγίδα πάνω στα τιμολόγια με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ .
 5. ΦΕΚ δημοσίευσης του Διαγωνισμού.
 6. Αποδεικτικά τοιχοκόλλησης (πρωτότυπα ή φωτοτυπία).
 7. Αποφάσεις ορισμών επιτροπών: α) αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού β) επιτροπής ενστάσεων (πρωτότυπες ή φωτοτυπίες)
 8. Πρωτότυπες προσφορές με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην διακήρυξη.
 9. Πρωτότυπα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
 10. Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ έγκρισης ή μη των πρακτικών.
 11. Έγγραφο προς τους αναδόχους για την υπογραφή συμφωνητικών (πρωτότυπο).
 12. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί της καθαρής αξίας του συμφωνητικού και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που απαιτούνται από την διακήρυξη.
 13. Πρωτότυπο συμφωνητικό με ΑΔΑΜ (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ – με ένδειξη “SYMV”).
 14. Τιμολόγιο με τα στοιχεία του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΦΜ:090016762, ΔΟΥ: IB AΘΗΝΩΝ, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527 ).
 15. Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής με Διαύγεια (ΑΔΑ) .
 16. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπο).
 17. Κατάσταση δαπάνης (εις διπλούν).
 18. Βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο υλικού με α/α ή δελτίο παραλαβής υλικού για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα.
 19. Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμή (εντολή πληρωμής) με ΑΔΑΜ και ένδειξη “PAY“.

ΣΤ. Έργα

 1. Διακήρυξη (πρωτότυπη και 2 ακριβή αντίγραφα).
 2. Περίληψη Διακήρυξης ( 3 ακριβή αντίγραφα).
 3. Περίληψη Διακήρυξης για την δημοσίευση στις εφημερίδες.
 4. Φύλλα εφημερίδων (πρωτότυπα ή φωτοτυπίες) και την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
 5. Τιμολόγιο εφημερίδων και εξοφλητικές αποδείξεις.
 6. Τεύχη Δημοπράτησης:
  1. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ( 3 ακριβή αντίγραφα).
  2. Τιμολόγιο μελέτης ( 3 ακριβή αντίγραφα).
  3. Τεχνική περιγραφή ( 3 ακριβή αντίγραφα).
  4. Προϋπολογισμός (μελέτης ή έργου) ( 3 ακριβή αντίγραφα).
 7. Απόφαση έγκρισης μελέτης ( 3 ακριβή αντίγραφα).
 8. Ορισμός επιτροπής Δημοπράτησης του έργου (ακριβές αντίγραφο).
 9. Πρακτικό Δημοπράτησης (πρωτότυπο και 2 ακριβή αντίγραφα).
 10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (πρωτότυπο και 2 ακριβή αντίγραφα).
 11. Προσφορές πρωτότυπες.
 12. Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (πρωτότυπα).
 13. Συμφωνητικό (πρωτότυπο και 2 ακριβή αντίγραφα).
 14. Εγγυητικές καλής εκτέλεσης και Δεκάτων (κρατήσεων) 3 φωτοτυπίες εκάστη.
 15. Ορισμός επιβλέποντα ( 3 ακριβή αντίγραφα).
 16. Λογαριασμός και επιμέτρηση (3 πρωτότυπα).
 17. Τιμολόγιο (πρωτότυπο).
 18. Βεβαίωση ΕΦΚΑ-ΙΚΑ του έργου (πρωτότυπη).
 19. ΑΠΕ, αν υπάρχει (πρωτότυπο). Στην περίπτωση που ο ΑΠΕ είναι ισόποσος με το συμφωνητικό σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα και την εγκριτική απόφαση αυτού.
 20. Οι διαδικασίες “απευθείας ανάθεσης” Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών υπηρεσιών ίσης ή κατώτερης αξίας των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αρθρ. 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

 

ΕΠΙΣΗΜAIΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α) Προκειμένου να γίνει η πληρωμή των φυσικών προσώπων να μας γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ και το Μητρώνυμο αυτών.

β) Εάν τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στο ΤΑΧΔΙΚ για την καταβολή της εκάστοτε δαπάνης, δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο και τις διατάξεις του ν. 4412/2016 θα επιστρέφονται στην Υπηρεσία.

γ) Οι επιτροπές παραλαβής συμβάσεων τεχνικού αντικειμένου θα πρέπει να στελεχώνονται και από τεχνικό προσωπικό.

δ) Οι αρμόδιοι φορείς του ΥΔΔΑΔ πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης να ανατρέχουν και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό της : www.eaadhsy.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και στην ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Back To Top