Skip to content

Απολογιστικά Στοιχεία

Εδώ μπορείτε να δείτε τα απολογιστικά στοιχεία του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ταξινομημένα ανά έτος και μήνα.

Πηγές Εσόδων του Ταμείου

Κύριες πηγές εσόδων του Ταμείου για την πραγματοποίηση της αποστολής του (όπως τροποποιήθηκαν με το ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240) είναι οι κατωτέρω:

Α) Υποχρεωτικές εισφορές, υπολογιζόμενες ως ακολούθως:

  1. Διάθεση ενσήμων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. των υποπεριπτώσεων α έως ζ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/71  όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν.4446/22-12-2016.
  2. Ποσοστό 30% από τα εισπραττόμενα ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ΄ αυτών προσαυξήσεις, καθώς και τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.663/77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του ν. 2145/1993 (υπ’ αριθ. 58554 κ.υ.α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης), και το άρθρο 37 του ν. 3858/2010.
  3. Ποσοστό 30% επί του καταβαλλομένου ποσού, λόγω δικαστικού ενσήμου, (αγωγόσημο).
  4. 7/8 από το ποσοστό 1‰ επί των παγίων και αναλογιστικών δικαιωμάτων που εισπράττεται από τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία (άρθρο 20 του ν.2145/95 & άρθρο 20 του 2298/1995)
  5. Ποσοστό 20% επί των αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που δεν έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού και ποσοστό 25% επί αμοιβών Διαιτητών ή Επιδιαιτητών που έχουν την ιδιότητα Δικαστικού Λειτουργού.
  6. Ποσοστό 60% επί του ποσού των παραβόλων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 του άρθρου 42, 2 του άρθρου 46, 2 του άρθρου 48 και 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των σύμφωνα με τις παραγράφους 4 του άρθρου 495 και 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν.4055/2012)
  7. Ποσοστό 60% επί του ποσού του παραβόλου κατά την άσκηση των ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.3886/2010 όπως ισχύει.
  8. Το παράβολο που κατατίθεται από τον διάδικο ενώπιον κάθε δικαστηρίου κατά τη υποβολή αιτήματος αναβολής, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις  διατάξεις του ν. 4446/2016.

Β) Έσοδα από την εκμίσθωση και τυχόν εκποίηση των ακινήτων που ανήκουν στο Ταμείο  και αυτών που ορίζονται στο άρθρο 17 του ΝΔ 1017/1971.

Γ) Έσοδα από τυχόν εκποίηση των ακινήτων που ορίζονται στο άρθρο 18 του ΝΔ 1017/1971

Δ) Έσοδα από εκποίηση υλικών που μπορεί να προέρχονται από ανακαίνιση ή μεταρρύθμιση κτιρίων στα οποία στεγάζονται δικαστικές υπηρεσίες, καταστήματα κράτησης ή άλλων άχρηστων υλικών των υπηρεσιών αυτών

Ε) Δωρεές και Κληροδοτήματα.

ΣΤ) Τα μισθώματα των τυχόν διαθεσίμων χώρων, των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν  προς  στέγαση  των Δικαστηρίων του Κράτους, όπως  επίσης και τα  μισθώματα  των  διαθεσίμων  διαμερισμάτων  των  υπαρχόντων  δικαστικών  μεγάρων.

Ζ)  Το  Ταμείο  Χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών Κτιρίων  επιχορηγείται από το Δημόσιο δια της χορηγήσεως πιστώσεων του Κρατικού προϋπολογισμού από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  για  την εκτέλεση  του  προγράμματος  μελετών,  αγορά  οικοπέδων,  ανέγερση και επισκευή κτιρίων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων φυλακών και αναμορφωτηρίων. Η διαχείριση και διάθεση της  επιχορήγησης  αυτής  γίνεται  από  το  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,  για  έργα  και  μελέτες  που  θα  επιλέγονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει  του  προγράμματος  που  υποβάλλεται κατ` έτος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Back To Top