Skip to content

Τμήμα Διοικητικού

Αρμοδιότητες:

α) Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού του Ταμείου και η ενημέρωση του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

β) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις μεταβολές του προσωπικού, την ορθολογική κατανομή του μεταξύ των οργανικών θέσεων του Ταμείου, την τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων, την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, καθώς και τη συμμετοχή του στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

δ) Ο χειρισμός των θεμάτων διορισμού, πρόσληψης, μετάθεσης, μετακίνησης υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης και λύσης της σχέσης μόνιμου προσωπικού.

ε) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις κανονικές, αναρρωτικές και εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού και λοιπές άδειες, τις αιτήσεις του προσωπικού για άσκηση ιδιωτικού έργου, καθώς και τις αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών.

στ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού.

ζ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη περιγραμμάτων περιγραφής των θέσεων εργασίας της υπηρεσίας καθώς και την αξιοποίηση των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα και την τοποθέτηση τους στις ανάλογες θέσεις με βάση τα περιγράμματα.

η) Η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την νομοθεσία για την βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη του προσωπικού.

θ) Η μέριμνα για την προκήρυξη των θέσεων, την επιλογή και την τοποθέτηση των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων.

ι) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.

ια) Η μέριμνα για την συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

ιβ) Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. ιγ) Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου, καθώς και του εμπιστευτικού (φυσικού ή ηλεκτρονικού), διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ιδ) Η βεβαίωση της ακρίβειας των πάσης φύσεως αντιγράφων και φωτοτυπιών καθώς και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού του Ταμείου και των πολιτών που προσέρχονται σε αυτό, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ιε) Η μέριμνα της εκκαθάρισης του αρχείου σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

ιστ) Η μέριμνα για την υλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων για το κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ιζ) Ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανασυγκρότησης.

ιη) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό, την καταγραφή, την αποθήκευση και τη φύλαξη του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ταμείου.

Τμήμα Στέγασης και Διαχείρισης Συμβάσεων

Αρμοδιότητες:

α) Η υπόδειξη μέτρων και παρακολούθηση εφαρμογής τους για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών της υπηρεσίας του Ταμείου και για τη βελτίωση των σχέσεων Διοίκησης και πολιτών.

β) Η διαχείριση της ιστοσελίδας του Ταμείου. γ) Ο χειρισμός νομικών θεμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου που λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή με τα κατά τόπους αρμόδια δικαστικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

δ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΑ.Χ.Δ.ΙΚ.

ε) Η μέριμνα για την κατάρτιση, την υπογραφή και τη παρακολούθηση των συμβάσεων του Ταμείου.

στ) Ο έλεγχος δημόσιων διαγωνισμών (ανοικτών και διεθνών), που διενεργούν οι υπηρεσίες αρμοδιότητας του ΥΔΔΑΔ και εισαγωγή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την έγκριση ή μη των πρακτικών.

ζ) Η μέριμνα για την υπογραφή συμβολαίων κτήσης ακινήτων (κτιρίων ή οικοπέδων) για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών και συγκέντρωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών συντονίζοντας παράλληλα όλους τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, καθώς και τους ιδιώτες για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

η) Η κατάρτιση και η τήρηση αρχείου του κτηματολογίου ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (δικαστικά μέγαρα, φυλακές κ.λπ.) με διαρκή ενημέρωση αυτού καθώς και σύνταξη και υποβολή δήλωσης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου.

θ) Η επεξεργασία και η σύνταξη σχετικών θεμάτων και η υποβολή αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη λήψη αποφάσεων.

Τμήμα Οικονομικού (Προϋπολογισμού, Λογιστικής παρακολούθησης και Εξόφλησης Δαπανών)

Αρμοδιότητες:

α) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ταμείου εντός των πλαισίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

β) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της διαχείρισης δαπανών, σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους.

γ) Η επιμέλεια για την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

δ) Η παρακολούθηση της είσπραξης και της απόδοσης των εσόδων του Ταμείου.

ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων επί των υποβαλλομένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτάσεων που αφορούν τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, η σύνταξη σχετικών θεμάτων και υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη λήψη αποφάσεων. Τεύχος Α’ 98/07.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8271

στ) Η επιμέλεια της οργάνωσης των λογιστικών εργασιών όλων των οικονομικών υπηρεσιών των μονάδων του ταμείου.

ζ) Η κατάρτιση και ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου.

η) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά την διπλογραφική μέθοδο, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

θ) Η μέριμνα για την διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου για την έγκριση του ισολογισμού.

ι) Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του ταμείου.

ια) Η υποβολή των κατά νόμο δηλώσεων και στοιχείων στην αρμόδια φορολογική αρχή.

ιβ) Η μέριμνα και παρακολούθηση των πάσης φύσεως λογαριασμών (Π.Δ.Ε. υπόλογων).

ιγ) Ο έλεγχος των ταμειακών παραστατικών, έλεγχος και συμφωνία των μηνιαίων αντιγράφων λογαριασμών του ταμείου και τραπεζών (EXTRAIT) και ανάλυση της χρέωσης πίστωσής τους με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου – εξόδου.

ιδ) Η εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής, διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων.

ιε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου και του φυσικού αρχείου του λογιστηρίου.

Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών (Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολής Πληρωμής Δαπανών)

Αρμοδιότητες:

α) Η καταχώρηση των παραστατικών (στοιχείων) που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών για προμήθειες και η παροχή υπηρεσιών και για την υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών.

β) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και εκκαθάριση των δαπανών του φορέα με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και έκδοση των εντολών πληρωμής.

γ) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής καθώς και των ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

δ) Η μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων, και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς, για τις δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το τμήμα.

ε) Η μέριμνα για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού όλων των κατηγοριών και η υλοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης.

στ) Η παρακράτηση και η παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του ταμείου.

ζ) Η εκτέλεση της εξαγοράς προϋπηρεσιών του προσωπικού.

η) Ο έλεγχος, η διόρθωση και η ηλεκτρονική διακίνηση όλων των καταστάσεων πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) που απαιτούνται για την καταβολή.

θ) Η τήρηση του σχετικού αρχείου των δικαιολογητικών πληρωμής.

ι) Η κατάρτιση του σχεδίου των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

ια) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής σύνταξη της σχετικής πράξης βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης, χρηματοοικονομικές αναφορές και αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην ΕΛΣΤΑΤ.

Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών Νομικής βοήθειας

Αρμοδιότητες:

α) Η εισαγωγή και η επεξεργασία των ειδικών γραμματίων που αφορούν στην αποζημίωση των δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

β) Η καταχώρηση των παραστατικών (στοιχείων) που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών των υπηρεσιών παροχής νομικής βοήθειας.

γ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας καθώς και εκκαθάριση των εν λόγω δαπανών του φορέα με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και η έκδοση των εντολών πληρωμής.

δ) Η μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς για τις δαπάνες που εκκαθαρίζονται από το τμήμα.

ε) Η τήρηση του σχετικού αρχείου των δικαιολογητικών των εν λόγω δαπανών.

Back To Top