skip to Main Content

Τμήμα Στέγασης & Λειτουργίας Δικ. Κτιρίων

Το Τμήμα Στέγασης & Λειτουργίας Δικαστικών Κτιρίων μεριμνά για:

Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων επί των υποβαλλόμενων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτάσεων που αφορούν στη στέγαση και λειτουργία των Δικαστικών Κτιρίων και την εισαγωγή τους για συζήτηση στο Δ. Σ. του Ταμείου, τη βελτίωση των σχέσεων Διοίκησης και πολιτών με την υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων που διευκολύνουν την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες του Ταμείου, την κατάρτιση κτηματολογίου και τη διαρκή ενημέρωση αυτού, την υπογραφή συμβολαίων κτήσης οικοπέδων ή ακινήτων για στέγαση Δικαστικών Υπηρεσιών την τήρηση φακέλων δικαστικών υποθέσεων και το χειρισμό νομικών θεμάτων.

Τμήμα Διοικητικού

Το Τμήμα Διοικητικού μεριμνά για:

Το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ταμείου (χορήγηση βαθμών, κλιμακίων, χρονοεπιδόματος, αδειών κλπ.), την τήρηση μητρώου και ατομικών φακέλων, την συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την καθαρογραφή μέσω Η/Υ & αναπαραγωγή εγγράφων, εντύπων & πρακτικών, την ηλεκτρονική τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του γενικού αρχείου της Υπηρεσίας και την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

Τμήμα Οικονομικού

Το Τμήμα Οικονομικού μεριμνά για:

Το συντονισμό των λογιστικών εργασιών του Ταμείου, τον έλεγχο και παρακολούθηση της διαχείρισης του λογαριασμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος, τη σύνταξη και υποβολή του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τροποποιήσεων αυτού, την παρακολούθηση εκτέλεσής του, τη σύνταξη γενικών στατιστικών στοιχείων για την οικονομική πορεία του Ταμείου, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τη σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού, τη σύνταξη απογραφής, την εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού, τις εκκαθαρίσεις οφειλόμενων φόρων, κρατήσεων και εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, την έκδοση επιταγών πληρωμής, τη σύνταξη μηνιαίων καταστάσεων εσόδων – εξόδων, την παρακολούθηση μισθώσεων – εκμισθώσεων του Ταμείου, τη διαχείριση υλικού της υπηρεσίας και την είσπραξη και απόδοση των πόρων του Ταμείου.

Τμήμα Ελέγχου Δαπανών

Το Τμήμα Ελέγχου Δαπανών μεριμνά για:

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών επί των εγκεκριμένων από το Δ. Σ. δαπανών και την έκδοση των επ΄ αυτών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.

Την τήρηση του αρχείου δικαιολογητικών δαπανών θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων και την παρακολούθηση των έργων.

Back To Top