Skip to content

Αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στην υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά έντεκα ατόμων (11) ατόμων στην Υπηρεσία του Ταμείου χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μήνων  (Α.Δ.Α.:  ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά )και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης  στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96
Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ

Απευθύνοντας  την στο τμήμα Διοικητικό
(Υπόψιν κα  Πουπάκη)

Κατόπιν της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στον Τύπο, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (www.taxdik.gr) νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα ορίζεται ρητά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Back To Top