Skip to content

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων της ΣΟΧ 1/2019

Αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως     Δικαστικών Κτιρίων για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στην υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη,       συνολικά έντεκα ατόμων (11) ατόμων στην Υπηρεσία του Ταμείου χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών Κτιρίων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μήνων  (Α.Δ.Α.:  ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  (ΣΟΧ. 6 )και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96
Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ

Απευθύνοντας  την στο τμήμα Διοικητικό
(Υπόψιν κα  Πουπάκη)

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία    υποβολής των  αιτήσεων για την   πρόσληψη ενός (11) ατόμων    στο ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, αρχίζει την  Παρασκευή , 19 Απριλίου 2019  και λήγει την  Τρίτη  30  Απριλίου 2019.

ΣΟΧ 1-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Back To Top